Konny Olesen
Langbrokrovej 22
9310 Vodskov
Tlf.: 2284 3228
E-mail: konnyolesen@hotmail.com