Foto, papirbilleder

Registrering af fotografier (papirbilleder) – november 2017

Nedenfor ser du en oversigt over de utallige papirbilleder, som Arkivet gennem årene har indsamlet eller fået overdraget af velvillige borgere. Vi er taknemmelige og tager gerne imod flere!
Bruger du vore billeder i artikler eller lignende, beder vi om, at du anfører, at det er udlånt af Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk Arkiv.