Karl Nielsen tegninger

Karl Nielsen Tegninger er en oversigt over de mere end 170 tegninger fra ”Gartner Karls” hånd, som Arkivet ligger inde med. Motiverne er først og fremmest hentet i Hammer Bakker, naturen, ejendomme og skoven.

Eventuelt årstal i oversigten angiver, at tegningen har været bragt i Horsens-Hammer Årbog det år.

Du kan læse om Karl Nielsen, også kaldet “Gartner Karl” i Horsens-Hammer Årbog 1991.

Karl Nielsens tegninger – november 2017: