Dagsorden og referat fra generalforsamling 2019:

H-HH Dagsorden Generalforsamling 14. januar 2019

Referat Generalforsamling 14. januar 2019