Generalforsamling udsættes

Generalforsamlingen i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening 17. januar må desværre udsættes!

Vi indkaldes til en ny, når covid-19 situationen bedres.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Januar 2022