Åbent Hus 2021 i Arkivet

Så kunne vi atter holde Åbent Hus i Arkivet – herligt igen at møde vore medlemmer!

Mere end 100 medlemmer kom lørdag i Arkivet på Liselund på førstedagen af vores Åbent Hus-arrangement – næsten lige så mange kom søndag. Vi fik både nye medlemmer og atter nyt til Arkivet. Arkivmateriale, som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets efterhånden ganske righoldige samling.

Som altid var der gang i udveksling af historier og minder. Skolekammerater fra gamle dage mødtes på ny. Der blev snakket ved kaffebordet og rundt omkring i Arkivet, ligesom dets forskellige samlinger blev undersøgt, herunder vores miniudstilling med materialer, som vi har modtaget siden sidste udstilling i 2019. Medlemmerne kom naturligvis også for at modtage vores flagskib: Horsens-Hammer Årbog 2021.

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Ultimo Oktober 2021