Kære medlemmer!

Foråret har budt på en række forskellige opgaver. Vi har bl.a. lavet en lokalhistorisk udstilling på Friplejehjemmet Liselund; vi har modtaget billeder, der viser den gamle gartnerbolig og Vodskov Kirke, og vi har hjulpet en amerikansk dame med billeder og andre oplysninger fra Vester Mølle i Langholt. Peter Starcke, Grindsted, har foræret Arkivet 18 malerier, som Gartner-Karl har malet. De er renset, gjort i stand og herefter nummereret og affotograferet, så de snart kan ses på hjemmesiden.  Det er et lille udpluk af de daglige opgaver. Hertil kommer de mange gæster, som vi har modtaget og betjent i Arkivets åbningstider.    

Nu er sommeren er over os. Det betyder, at vi holder sommerlukket i Arkivet i juli.

Har du brug for at komme i Arkivet i sommerperioden, skal du bare kontakte én fra bestyrelsen, så finder vi en løsning.

Har brug for hjælp til dit lokalhistoriske arbejde eller slægtsforskning, kan du sende en mail til vores adresse: hhhjemstavn@gmail.com, så er vi parate til at hjælpe.

Se mailadresser og telefonnumre på h-hh.dk.

Vi ønsker vore medlemmer en god sommer og ses igen til august.

Med sommerlige hilsener
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Nyheder på h-hh.dk

Vi fornyr løbende vores hjemmeside, senest har den fået en påkrævet sikkerhedsopdatering. Samtidig har den fået et nyt layout med en mere overskuelig menu.

Vi er derudover i gang med at lægge nyt indhold på hjemmesiden. Det er nu muligt at læse Niels Hedins bog: ”Hammer Bakker. Et Mindeskrift” i sin fulde længde – se under ”Foto, bøger, postkort & film”.
En anden stor nyhed er, at du nu har adgang til alle udgaver af Horsens-Hammer Årbog fra 1977 til 2014. Læs årbøgerne, når du har lyst!

Vi har opdateret listen, der viser indholdet i alle årbøger fra 1977 til 2023.

Under menupunktet ”Lokalhistorisk link” finder du Projekt Hammer Bakker. Her kan du blandt andet se det historiske kort over Hammer Bakker.

Mere vil komme, så hold øje med h-hh.dk!

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
Januar 2024

Glædelig Jul og et Godt Nytår

Bestyrelsen for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv ønsker hermed alle vore medlemmer og brugere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

2023 har været et godt år i Arkivet. Vi har modtaget et bredt udvalg af arkivalier, dog med overvægt af malerier, bl.a. er vores samling af Karl Nielsen malerier betydeligt forøget. John har været nødt til at udvide arkivpladsen til store billeder, alligevel nærmer os maksimum af hvad, vi har plads til.

Vi kunne atter holde vores generalforsamling i januar måned. I år havde vi inviteret Mogens Gregersen, tidligere forstander på Efterskolen i Bakkerne, til at holde et foredrag. Det var da også titlen på hans spændende indlæg: ”Efterskolen i Bakkerne”.

To projekter, som har fyldt en del i hverdagen, scanning af alle vore papirbilleder og fotografering og efterfølgende digitalisering af vore mange malerier og tegninger, nærmer sig sin afslutning. Næste trin er at få billederne lagt på h-hh.dk, så de let kan tilgås af interesserede. I det hele taget arbejder vi på at udvide indholdet på hjemmesiden.
Vi bruger fortsat en del ressourcer på at hjælpe medlemmer og andre i deres slægtshistoriske arbejde.

I efteråret kunne vi atter holde et velbesøgt Åbent Hus-arrangement i Arkivet og ved den lejlighed udlevere den 47. årgang af Horsens-Hammer Årbog til vore medlemmer. Atter med en række spændende lokalhistoriske artikler.

Vi ser frem til et nyt år i Arkivet og håber på mange gæster og nye arkivalier!

Bemærk at vi holder generalforsamling den 15. januar kl. 19.30 i den store sal på Liselund.

Mange jule- og nytårshilsener fra
John Schødt, Jørgen Olsen, Per Jensen, Svend Dam Larsen og Poul Dahl
December 2023

Efterårsbrev til vore medlemmer

Kære medlemmer!

Så er foreningen atter i fuld gang med arkivopgaver.

Vore åbningstider i Arkivet er de sædvanlige, første mandag i måneden kl. 14 – 17. Her modtager vi gæster, besvarer spørgsmål om lokalhistoriske emner, hjælper medlemmer og andre med billeder, oplysninger etc. Herunder yder vi assistance til slægtsforskere i deres arbejde med at udforske slægten.
Arkivalier kommer i en lind strøm til Arkivet, så arbejdet med at registrere og arkivere er atter i fuld gang.

For at sikre en hurtig og billig kommunikation vil vi bede dig om at give os din mail-adresse eller mobilnummer. Det kan ske ved at sende mailadresse eller mobilnummer til hhhjemstavn@gmail.com. Du kan naturligvis også få det registreret på Åbent-Hus dagene.

Åbent Hus i Arkivet bliver i år lørdag den 28. og søndag den 29. oktober, begge dage kl. 14-17. Vi satser på som sædvanligt at gennemføre dagene i Arkivet på Liselund. Her bliver der som altid lejlighed til at se nogle af de ting, vi har modtaget i 2022 og 2023. Se arkivets samlinger, betale kontingent, hente den nytrykte årbog og naturligvis drikke en kop kaffe og snakke med andre medlemmer.

Kontingentet er fortsat 100 kr. Det inkluderer medlemskab og årbog.  Ønsker du årbogen udbragt/tilsendt, koster det 100 kr. + porto 48 kr., i alt 148 kr. Du kan enten betale kontant, via MobilePay på 4083 6340 eller du kan overføre til vores bankkonto 9245 2451211792.
Gør det gerne nu, så glemmer du det ikke. Men husk at oplyse, hvem pengene er fra!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
Vodskov, september 2023

Sommerbrev

Kære medlemmer!

Sommeren er stærkt på vej. For Lokalhistorisk Arkiv betyder det, at vi holder sommerlukket i Arkivet i juni og juli.

Har du brug for at komme i Arkivet i sommerperioden, skal du bare kontakte én fra bestyrelsen, så finder vi en løsning.

Hvis du her i sommerperioden har brug for hjælp til dit lokalhistoriske arbejde eller slægtsforskning, kan du sende en mail til vores adresse: hhhjemstavn@gmail.com, så er vi parate til at hjælpe.

Se mailadresser og telefonnumre på h-hh.dk.

Vi ønsker vore medlemmer en god sommer!

 Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Generalforsamling mandag den 16. januar

Covid-19 har nu endelig sluppet sit tag i vore foreningsaktiviteter, derfor kunne vi atter holde vores generalforsamling i januar. Det sket den 16. januar i den store sal på Liselund.

Det var et pænt besøgt møde, hvor bestyrelsen kunne berette om et aktivt år, hvor arkivalier er ”strømmet” ind. De har skullet registreres og arkiveres, herudover har specielt to aktiviteter ”trukket tænder”: Fotografering af alle vore malerier, billeder og luftfotografier med efterfølgende billedbehandling. Endvidere scanner vi alle vore papirbilleder. Begge aktiviteter med henblik på at offentliggøre på vores hjemmeside: h-hh.dk.

Efter den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen inviteret Mogens Leth Gregersen, Hjallerup til at fortælle om Efterskolen i Hammer Bakker og om Henrik Stampe 1713-1789, generalprokurør og statsminister i enevældens tid, født og opvokset i Hammer Præstegaard.
Mogens fortalte levende om baggrunden for oprettelsen af efterskolen, den første stressende periode i lokaliteter, der løbende måtte tilpasses en virkelighed som skole. Om driftsperioden frem mod amternes nedlæggelse og skolens flytning til Try, hvor den i dag lever i bedste velgående.
– Vi flyttede egentlig ikke fordi vi gerne ville, men fordi vi blev nødt til det, sagde Mogens.

Mogens kom derefter ind på Henrik Stampe, præstesøn fra Hammer Præstegaard. Vi blev ført gennem denne velbegavede præstesøns yderst interessante levned fra livet i præstegaarden, over latinskolen i Aalborg til studier i København og herfra videre til udlandet for senere at ende med de højeste embeder i den enevældige administration. Det skete i det, der er kaldt den florissante periode, inden englandskrigene i begyndelsen af 1800-årene satte en stopper for denne gylden periode i dansk historie.

Poul Dahl takkede Mogens for hans interessante indlæg og kvitterede med rødvin!   

Tryk her for at læse referat og billedserie fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2023

 

 

 

Generalforsamling

 

 

 

 

 

Husk Generalforsamling

i HORSENS-HAMMER HJEMSTAVNSFORENING. LOKALHISTORISK ARKIV.

Mandag den 16. januar kl. 19.30 i den store sal på Liselund.

Efter generalforsamlingen fortæller Mogens Leth Gregersen om

Efterskolen i Bakkerne og om statsministeren, der har lagt navn

til en gade i Vodskov.

Bestyrelsen
December 2023

Glædelig Jul og Godt Nytår

Bestyrelsen for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv ønsker hermed alle vore medlemmer og brugere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Ovenpå Covid-19s trængsler er livet i Arkivet atter tilbage i normal gænge. Vi har travlt med dagligdagens opgaver, at modtage og registrere nye arkivalier og at yde lokalhistorisk assistance til medlemmer og andre interesserede.

To projekter fylder en del i hverdagen, scanning af alle vore papirbilleder og fotografering og efterfølgende digitalisering af vore mange malerier og tegninger.
Årets generalforsamling holdt vi temmelig forsinket i maj måned. Efter generalforsamlingen holdt Karsten Pilgaard et interessant billedforedrag med titlen ”Vodskov – fra før til nu”.

I efteråret kunne vi atter holde et velbesøgt Åbent Hus-arrangement i Arkivet og ved den lejlighed kunne vi til vore medlemmer udlevere den 46. årgang af Horsens-Hammer Årbog med en række spændende lokalhistoriske artikler.

Vi ser frem til et nyt år i Arkivet og håber på mange gæster og nye arkivalier!

Mange jule- og nytårshilsener fra
John Schødt, Jørgen Olsen, Per Jensen, Poul Dahl og Svend Dam Larsen
December 2022

Åbent Hus i Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv – lørdag og søndag den 29. og 30. oktober

Der var fuld knald på Åbent Hus-arrangementet i Lokalhistoriske Arkiv både lørdag og søndag. Medlemmerne kom for at deltage i den årlige begivenhed. Højt humør, kaffe på kanden og masser af snak kendetegnede de to dages aktiviteter i Arkivet i kælderen på Liselund.

Traditionen tro var der atter lavet en miniudstilling over indkomne arkivalier. Den blev suppleret med en billedserie med godt 100 digitale fotografier. Specielt skolefotografierne i serien blev ivrigt og højlydt debatteret. Navne på gamle klassekammerater, skolekærester og lærere blev ”gravet” frem af hukommelsen. Herligt!

Vi fik både nye medlemmer og nyt arkivmateriale, som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets righoldige samling.

Medlemmerne fik en trykfrisk ”Horsens-Hammer Årbog 2022” med mange lokalhistoriske artikler med sig hjem til behagelig efterårslæsning.

Bestyrelsen takker de mange fremmødte medlemmer for, at de trofast støtter foreningens arbejde med arkivvæsen og lokalhistorie!

Bestyrelsen for
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
Oktober 2022

 

Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv var med ved Skovfestival

Søndag den 28. august var der indvielse af nyt Mødested ved shelterne i Hammer Bakker under overskriften ”Skovfestival og Indvielse”.  

Der var en lang række aktiviteter forskellige steder i områderne omkring Hammer Bakker.

Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv havde tegnet sig for aktiviteten ”Hammer Bakkers historie”. Vi var placeret ved Pitsvej i Vodskov og havde opstillet telt og udstyret det med plancher med fokus på Hammer Bakkers historie. Så der blev peget og fortalt.

Der kom en del interesserede gæster forbi, ikke voldsom mange, for vejret drillede i den grad arrangementet. Vi fik regn ad libitum. Gud ske lov for teltet, det blev afprøvet og viste sig at være tæt!

Så, vi er klar, når et nyt arrangement, hvor historie er et tema, skal gennemføres.

Bestyrelsen for
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
www.h-hh.dk
august 2022

Kære medlemmer!

 

Sommeren er stærkt på vej. For Lokalhistorisk Arkiv betyder det, at vi holder sommerlukket i Arkivet i juni og juli.

Har du brug for at komme i Arkivet i sommerperioden, skal du bare kontakte én fra bestyrelsen, så finder vi en løsning.

Hvis du her i sommerperioden har brug for hjælp til dit lokalhistoriske arbejde eller slægtsforskning, kan du sende en mail til vores adresse: hhhjemstavn@gmail.com, så er vi parate til at hjælpe.

Se mailadresser og telefonnumre på h-hh.dk.

Vi ønsker vore medlemmer en god sommer!

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
Juni 2022

Ændring i foreningens bestyrelse.

Jeg skal herved orientere om, at jeg, efter mange år som formand og kasserer i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, har valgt ”kun” at fortsætte som kasserer.
Ny formand for foreningen er:
Poul Dahl
Agerparken 44, 9310 Vodskov
2871 3306
posselt.dahl@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Svend Dam Larsen
Juni 2022

Generalforsamling i Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet, der har arbejdet med lokalhistorie og arkivvæsen siden 1977, holdt onsdag den 27. april generalforsamling i den store sal på Liselund. Det var længe ventet, sidste generalforsamling var i januar 2020. Covid-19 har blokeret.

Svend Dam Larsen understregede, at coronaen er også skyld i, at en stor del af arkivarbejdet har ligget stille siden marts 2020. Vores beliggenhed på et plejehjem er i den sammenhæng uheldig. Bestyrelsens beretning viste dog, at en lang række aktiviteter har kunnet gennemføres uden for Arkivet.

I samarbejde med AOF har vi holdt lokalhistoriske foredrag i Langholt, Grindsted og Vodskov, og gennemført flere kurser i slægtsforskning. Der er ydet hjælp til ”kunder” med lokalhistoriske emner, fremskaffet billedmateriale og assisteret slægtsforskere med oplysninger fra vores lokalområde. Det er lykkedes at få udgivet vores flagskib: Horsens-Hammer Årbog både i 2020 og i 2021. Vi har assisteret Aalborg Historiske Museum med udgivelsen af pjecen ”Byvandring i Vodskov” og været aktivt engageret i Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs bog: FØR OG NU – Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne – i foto og tekst”.

Generalforsamlingen forløb i øvrigt eksemplarisk og bestyrelsen fik ros for sit lokalhistoriske arbejde.

Efter generalforsamlingen holdt Karsten Pilgaard et yderst interessant billedforedrag med titlen ”Vodskov før og nu”.  Karsten førte forsamlingen gennem en 12-14 tusinde års historisk udvikling, fra isen slap sit tag i området til de nyeste boligbyggerier. Vi hørte om bronzealderbebyggelsen ved Højrimmen, om den beskedne bondelandsby tæt op ad Hammer Bakkers sydskråninger, om den gamle kongevej med kroer både syd og nord for bakkerne: Langbrokro og Bilidt.

Karsten havde også fokus på byens nyere historie.  Vodskovs udvikling tog for alvor tog fart efter, at den blev stationsby ved slutningen af 1800 tallet. Sagfører Anders Olesens forskellige aktiviteter bidrog i høj grad til udviklingen. Han sikrede, at der blev bygget kirke, han donerede jord til en ny skole og tog initiativ til opførelsen af det, der dengang i 1916 blev benævnt åndssvageanstalt. En institution, der på sit højeste havde 1000 ansatte. 

Vi kom vidt omkring, og gæsterne gav kendelig applaus til Karsten for at han på fornem vis at førte os gennem udvalgte højdepunkter i Vodskovs historie. Svend Dam Larsen takkede Karsten og kvitterede på foreningens vegne med rødvin.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv
4. maj 2022 

Generalforsamling

Onsdag den 27. april kl. 19.30 holder vi ordinær generalforsamling på Liselund.

Efter generalforsamlingen fortæller Karsten Pilgaard i ord og billeder om “Vodskov fra før til nu”.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv.

13. april 2022

Telefontavle

Vi har lagt afskrift af Jydsk Telefon Aktieselskabs telefontavle fra 1951 på h-hh.dk. Klik her for at se og læse hvem abonnenterne i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne var.
Horsens Hammer Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2022

Nyheder på h-hh.dk

 

Vi har lavet tilføjelser på FOTO, FILM & POSTKORT – klik på Fotobøger

Vi har også lavet tilføjelser på LINKSAMLING:


Scrol ned til Andre Link

Her finder du Rønlev og Folk i Fortiden. 

Claus Rønlevs hjemmeside indeholder et væld af oplysninger om bl.a. scannede Biografier og Slægtsbøger samt link til artikler i Historiske Årbøger og Personalhistorisk Tidsskrift – mange er scannet.
Et interessant hjælpemiddel er Kildeskrifter. Her kan du finde henvisning til gamle breve og aktstykker, som er afskrevet og dermed letlæselige.
Claus Rønlev har også en facebook-side, hvor han præsenterer nyheder.

Folk i Fortiden er en nyhed fra Rigsarkivet. Heri finder du historisk demografiske oplysninger for perioden 1787-1921, bl.a. på sogneniveau.  Datagrundlaget er primært folketællinger. Se og sammenlign fx antal borgere i Hammer og Horsens sogne i perioden.

Horsens-Hammer Lokalhistorisk Arkiv
December 2021

Åbent Hus 2021 i Arkivet

Så kunne vi atter holde Åbent Hus i Arkivet – herligt igen at møde vore medlemmer!

Mere end 100 medlemmer kom lørdag i Arkivet på Liselund på førstedagen af vores Åbent Hus-arrangement – næsten lige så mange kom søndag. Vi fik både nye medlemmer og atter nyt til Arkivet. Arkivmateriale, som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets efterhånden ganske righoldige samling.

Som altid var der gang i udveksling af historier og minder. Skolekammerater fra gamle dage mødtes på ny. Der blev snakket ved kaffebordet og rundt omkring i Arkivet, ligesom dets forskellige samlinger blev undersøgt, herunder vores miniudstilling med materialer, som vi har modtaget siden sidste udstilling i 2019. Medlemmerne kom naturligvis også for at modtage vores flagskib: Horsens-Hammer Årbog 2021.

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Ultimo Oktober 2021

 

 

 

Åbent Hus i Arkivet

Så nærmer vi os normaltilstande i foreningen efter en frustrerende periode, hvor arbejdet i arkivet først helt måtte indstilles i måneder og senere kørte på vågeblus.

Nu kan vi atter ses i Arkivet. Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober har vi vores årlige weekendåbning i Arkivet – begge dage fra kl. 14 – 17. Du kan som sædvanligt få udleveret seneste udgave af Horsens-Hammer Årbog og betale kontingent.

Herudover kan du se en miniudstilling med et udsnit af det materiale, som vi har modtaget i den lange periode.

Kig endelig forbi, vi har kaffe på kanden!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Oktober 2021

Langholt i 100 år

Torsdag aften holdt Andy Jensen fra Langholt Samråd i samarbejde med AOF et billedforedrag om Langholt i 100 år for en halv hundrede interesserede tilhørere.

Den altid oplagte og engagerede Andy viste gennem mere end 60 billeder den kolossale udvikling, som Langholt har gennemgået i løbet af 1900-årene. Med stor indsigt og viden om sin barndomsby, hvor han har boet det meste af sit liv, berettede Andy om gårde og huse, om forretninger og mennesker og om forlagte veje og stier. I sin oprindelse var Langholt en bondeby med 34 gårde. I 1950erne var der endnu 20 gårde i byen. Vi fik dem alle udpeget på kort. Adskillige gårde var flyttet ud på markerne, men mange forblev altså endnu en rum tid i byen. 

Langholt eller Horsens, som var byens mere end 1000 år gamle navn, var oprindelig den største by i Horsens og Hammer sogne. I 1898 blev Langholt med Sæbybanen en af Danmarks utallige stationsbyer, det gav et betydeligt skub til væksten af forretninger og servicevirksomheder. I 1915 var der 31 virksomheder ved midten af 1950erne var tallet vokset til 40. Andy viste billeder af mange af dem og berettede om deres oprindelse og beboere. Billeder, som han havde fået stillet til rådighed af Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.

Andy sluttede sit to timers foredrag med en gennemgang af navnene på byens gader og veje. Vi blev alle klogere på baggrunden for Bløden og Skarridsvej. Han var ikke helt tilfreds med alle navne; som eksempel nævnte han Vestvej. Et kedeligt navn til en vej, som burde havde heddet Attrupvej, hvilket en lille del af den oprindelige vej stadig hedder. Nye udstykninger er under vejs i Langholt, Andy opfordrede derfor tilskuerne til at komme med forslag til de nye gadenavne, gerne med udgangspunkt i gamle stednavne fra lokalområdet.

Det blev et par gode, oplysende timer i Langholthallens mødelokale.

Poul Dahl
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
September 2021

Et strejftog i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerups historie

Foredrag med Poul Dahl den 8. september i KBHB Grindsted

Denne aften fik vi besøg af Poul Dahl, som vi alle kender fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk arkiv i Vodskov. Poul dykkede ned i 16.000 års historie, så der var fart over feltet!

Poul tog os med først gennem landets opståen og geologiske særpræg, og derefter gennem befolkningens kulturelle udvikling. Gennem hans levende fortællinger og fine plancher oplevede vi, i et lokalhistorisk perspektiv og tidsbillede, byernes udvikling.

Selv om vi har boet i området i mange år formåede Poul alligevel at komme med overraskende facts og nye billeder. Blandt andet var det fyldte kulturhus betaget af historien om mergeleventyret i Kinnerup. Tænk, at det var Danmarks næststørste mergelforetagende! Nogle af maskiner lignede sågar dem, som Aalborg Portland anvender.

Ved hjælp af udvalgte matrikelkort fik vi illustreret, hvor vi nu bor og hvorfor. Poul forklarede også, hvordan gamle gårde langsomt forsvandt ud af bybilledet, og hvordan parcelhuskvarteret kom til at dominere.

Til afslutning havde Poul lavet et lille foredrag med billeder af lokale sportskoryfæer, som vakte stor lykke. Flere af sportsheltene var endda til sted denne aften!

I næste uge er det Langholternes tur til at få deres historie serveret, denne gang af Andy Jensen med Poul som bisidder.

Dan Ole Faaborg
September 2021

Nyhedsbrev fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv

Vi ønsker alle læsere af dette nyhedsbrev et Godt Nytår!

Det er bestyrelsens håb, at covid-19 vaccinens virkning må vise sig rimelig hurtigt, så 2021 kan blive et godt år for alle og for Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.

2020 var på flere områder ikke noget godt år for arkivet. Kort efter vores vellykkede generalforsamling i januar måned lukkede covid-19 for alle aktiviteter. Vores placering i underetagen på Plejehjemmet Liselund fungerer normalt særdeles godt, men de skærpede adgangsbestemmelser lukkede desværre i flere måneder for al adgang til både vores kontor og arkiv, og i resten af 2020 har vi kun haft begrænset adgang.

Vi nåede dog, i samarbejde med AOF, at gennemføre foredraget: ”Strejftog i Horsens/Langholts Historie” i Langholthallen, inden coronakrisen ramte os.

Naturligvis kan meget klares ved hjemmearbejde. Men vi har ikke kunnet registre og arkivere, besvare spørgsmål udefra som kræver granskning af arkivmaterialer, gennemføre besøg udefra og aktiviteter ud af huset.

Vores ”Åbent hus” første mandag i hver måned kl. 14-17 har vi måttet aflyse. Det beklager vi meget. De er hovedhjørnestenen i vores arbejde.

Åbent hus” sidste weekend i oktober måned måtte vi flytte fra arkivet til Vodskov Kultur- og Idrætscenter. Under overholdelse af alle regler om afstand, håndsprit, max. antal tilstedeværende osv. lykkedes det at gennemføre årets kontingentindbetaling og udlevering af den nytrykte årbog. Vi måtte desværre undvære den sædvanlige udstilling af ”Nyt til arkivet”, kaffebordet og de mange givende samtaler.

Vi var heldigvis startet tidligt på årbog 2020, og efter meget møje og besvær lykkedes det os at få årbogen klar til sidste weekend i oktober, som traditionen siden 1977 jo foreskriver.

Arkivet har været engageret i Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs store lokalhistoriske projekt: Bogen “Før og Nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne.” Den skulle have været klar til udgivelse før jul 2020, men blev covid-19 forsinket, så den nu forventes færdigtrykt sidst i denne måned. Finansieringen klares ved køberes betaling samt 3.000 kr. fra ”Grindsted & Uggerhalne Borgerforening”, 2.000 kr. fra ”Grindsted og Uggerhalne Samråd” og 10.000 kr., som ”Grindsted og Uggerhalne Samråd” har fået bevilliget fra ”Puljen til sommeraktiviteter i landdistriktet”.

Fra den nedlagte forening ”Kultur 9310 Vodskov” har Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv modtaget en donation på lidt over 6.000 kr., som vi har bestemt, skal bruges til anskaffelse af den gode scanner, vi har ønsket os i flere år. Mange tak for pengene!

Bestyrelsen har ikke kunnet mødes i arkivet, men har mødtes privat både udendørs og indendørs. Det fungerer, og det fortsætter vi med, men det er en nødløsning.

Vi har været nødt til at aflyse årets generalforsamling. Reglen om, at vi max må mødes 10 personer forhindrer det. Den siddende bestyrelse fortsætter derfor endnu et år.

Regnskabet for 2020 vil blive lagt ud på vores hjemmeside, når det er færdigt.

Har du spørgsmål til foreningen, så kontakt os på hhhjemstavn@gmail.dk eller ring til os. Se vores telefonnumre på hjemmesiden www.h-hh.dk 

Mange venlige hilsener
John Schødt, Per Jensen, Poul Dahl, Jørgen Olesen og Svend Dam Larsen.
Januar 2021

En Glædelig jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening og herunder Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv ønsker hermed alle besøgende på vores hjemmeside en Glædelig jul og et Godt Nytår.

Vores arkivs placering i underetagen på Friplejehjemmet Liselund har desværre været et stort problem for os i 2020, idet de restriktive adgangsforhold på plejehjem uheldigvis også har ramt os. Ved udbruddet af corona-virus i marts blev Arkivet lukket område for os. Al aktivitet stoppede omgående. Ingen besøg, heller ikke fra Arkivets medarbejdere.

Efter tre måneders total nedlukning fik to fra bestyrelsen heldigvis adgang til Arkivet, så vi kunne hente- og aflevere arkivalier. Det betød, at vi bl.a. kunne lave vores årbog, som sammen med vores hjemmeside er foreningens ansigt udad til.

Alt registreringsarbejde er i skrivende stund lukket ned. Bestyrelsen er ikke gået i hi, men arbejder hjemmefra og holder således skuden flydende.

Med de gældende covid-19 bestemmelser, må vi desværre aflyse vores ordinære generalforsamling i januar 2021.

Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til januar 2022.
Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret i 2021. I starten af januar 2021 vil vi på hjemmesiden bringe foreningens regnskab for 2020 og en udførlig beretning for vores arbejde i 2020.

Vores nytårsønske skal være, at vi i løbet af 2021 må kunne genoptage arbejdet i foreningen i fuldt omfang.

De bedste Jule- og Nytårshilsner
Bestyrelsen
John Schødt, Per Jensen, Jørgen Olesen, Poul Dahl & Svend Dam Larsen.

Efterårsbrev til vore medlemmer

Først i marts måned lukkede landets plejecentre for adgang for alle andre end plejepersonale. Det har betydet, at vores arkiv siden har været lukket. Vores arbejde er derfor stort set gået i stå. Det er træls, men vi gør, hvad vi kan for at holde foreningen kørende.

Heldigvis har vi kunnet klare meget af arbejdet hjemmefra f.eks. med fotobogen ”FØR OG NU. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne”, som nærmer sig udgivelsen, folderen: ”Gå-selv byvandring i Vodskov”, hvor vi har samarbejdet med Aalborg Historiske Museum (folderen ligger på biblioteket eller kan hentes på: https://nordmus.dk/gaa-selvbyvandringvodskov/ , og endelig med ”Horsens-Hammer Årbog 2020”, som er klar til udlevering sidste weekend i oktober.

Men alt det øvrige arbejde i arkivet har ligget helt stille. Vi håber meget, situationen snart bedres, men frygter, at lukningen vil vare en rum tid endnu.

EN ÆNDRING: Åbent hus lørdag d. 24. oktober og søndag d. 25. oktober 2020 kl. 14 – 17 bliver i år på Vodskov Kultur- og Idrætscenter, som venligst har lånt os et lokale. Følg de gule skilte fra P-pladsen ind til lokalet. Arrangementet omfatter kun kontingentbetaling og udlevering af den nye årbog. Der bliver ingen udstilling, men vi modtager meget gerne fotos, papirer osv. til arkivet.

Kontingentet er stadig kun 80 kr. for en husstand og inkluderer den nye årbog. Prisen er baseret på, at du selv henter årbogen. Hvis du ønsker årbogen udbragt/tilsendt, er prisen 120 kr.

Kontingentet kan også indbetales på vores bankkonto, som står nederst på siden. Husk at fortælle os, hvem pengene kommer fra.

I ugen inden ”Åbent Hus” kan kontingentet desuden indbetales via MobilePay på tlf. nr. 4083 6340.

Kontingentet kan således betales: Kontant ved Åbent Hus, indbetales på vores bankkonto eller via MobilePay.

Vi ved desværre ikke, om vores generalforsamling først i januar 2021 kan gennemføres, eller om den må udskydes eller aflyses. Første uge i 2021 bringer vi en annonce herom i Vodskov Avis. Får du ikke avisen i postkassen, kan du altid læse den på nettet.

På foreningens hjemmeside: www.h-hh.dk kan du finde aktuelle oplysninger om foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hüttel-Sørensens Vej 61 9310 Vodskov E-mail: hhhjemstavn@gmail.com Hjemmeside: www.h-hh.dk

Bankkonto: 9245 2451211792 CVR: 32907466

Covid-19 og Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Covid-19 har for alvor medført alvorlige forandringer i Arkivet. I adskillige måneder måtte vi ikke komme i Arkivet. I juni fik vi tilladelse til, at to fra bestyrelsen kunne få adgang til samlingerne!

Men ingen medlemmer eller besøgende i det hele taget har adgang. Så er det jo ikke let at drive lokalhistorisk arkiv!

Vi ser heller ikke for optimistisk på den nære fremtid og forbereder os på at afholde vores årlige Åbent – Hus i oktober uden for Liselund. Vi vender tilbage med sted og tid senere.

Vi modtager naturligvis fortsat gerne arkivalier, du skal bare kontakte bestyrelsen, så finder vi en løsning.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv.
September 2020

Mindeord

Mindeord fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv om Jørgen Kirkegaard Albrechtsen, Langholt, der er døde den 9. marts.

Jørgen er ikke blandt os mere. Vi har mistet et afholdt, kært og trofast medlem af Hjemstavnsforeningens bestyrelse. Jørgen har været med i bestyrelsen i mange år. Her har vi lært ham at kende som et altid beredvilligt og hjælpsomt menneske

Han var af væsen positiv, havde en positiv og løsningsorienteret tilgang til arkivarbejdet, men også sans for, at vi skulle vise vore arkivalier frem. Det var Jørgen, der sørgede for, at vi kunne være med, når menighedsrådet havde sin årlige kunstudstilling i Sognegården i Langholt. Vi var også med ved juleudstillingen i Langholthallen, Jørgen skaffede muligheden. Ved den seneste gik Jørgen model på Catwalken, en statelig herre, der gjorde sig på den røde løber!

Vi værdsatte Jørgens utrolige viden om Langholt, om mennesker og begivenheder langt tilbage i tiden. Var han ikke helt sikker, kendte han altid andre i lokalområdet, der kunne supplere. Hertil kom, at Jørgen var en herlig historiefortæller, der havde et pænt stort lager af små og store historier om befolkningen i Langholt om omegn. Altid med en positiv vinkel og fortalt med et glimt i øjet.

Jørgen var et ubetinget familiemenneske og fortalte med glæde og stolthed om sin nærmeste familie, ikke mindst om børnebørnene. De har mistet en kær bedstefar, vi har mistet et afholdt og trofast medlem.

Æret være Jørgens minde.
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Marts 2020.

Strejftog i Langholts historie

Onsdag aften den 26. februar var Langholthallens mødelokale rammen om et foredrag med titlen: Strejftog i Horsens/Langholts historie. Det var AOFs Den nære aftenskole, der i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening arrangerede.

Titlen må have vagt Langholtboernes historiske interesse, for mere end et halvt hundrede borgere deltog i foredraget, der havde indlæg af Poul Dahl, fra Hjemstavnsforeningen og Andy Jensen fra Langholt Samråd.

De to foredragsholdere havde delt opgaven mellem sig, så Poul Dahl gennem 3 historie ridsede de første 12-15.000 års historien op. Tiden efter den sidste istid og stenalderhavets betydning for hele sognets udvikling, oldtidsfund der dokumenterede bebyggelse og udvikling af et landsbysamfund i Horsens. Fokus i 2. historie var Middelalder og fællesskabstid, hvor bønderne i fællesskab drev jorden, blev pålagt tiende og gik ind under fæstevæsenet. Den 3. og sidste historie tog dels udgangspunkt i tiden efter 1800, hvor bønderne forlod fællesskabet og gårdene fik egne marker og begyndte at flytte ud af byen. Dels den vældige udvikling, der prægede Horsens frem mod 1900.

Andy Jensen tog de sidste 120-30 år, hvor byen tog en afgørende udvikling fra bondeby til bosætningsby.  Gårdene, der efterhånden tog de sidste skridt til at flytte ud af byen og blev enten fjernet elle omdannet til beboelse. Landsbyen der ændrede navn fra Horsens til Langholt og blev til en middelstor stationsby. Den betydelige udvikling af parcelhuskvarterer, der for alvor forandrede byen. Andy så også på den fremtidige udvikling af byen. Blandt andet med det udgangspunkt at sikre den fortsatte eksistens af både byens skole og øvrige børneinstitutioner.

Hjemstavnsforeningen havde et lille udpluk af gamle matrikelkort med, som ivrigt blev studeret.

22. april arrangerer AOF og Horsens-Hammer Hjemstavnsforening foredraget ”Strejftog i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerups historie”. Denne gang i Kultur- og Borgerhuset i Grindsted.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistoriske Arkiv
Februar 2020

Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv

Mandag aften den 13. januar var der ordinær generalforsamling i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. En tredive medlemmer mødt op. Under kompetent ledelse af Per Bøgh Christensen blev dagsordenens punkter gennemført.


Formanden gennemgik årets gang i Arkivet, hvor mange arkivalier er blevet indleveret, ordnet og behørigt arkiveret. Et væsentligt element i formandens gennemgang udgjorde landbrugssamlingen i Rærup. Vi har ikke længere mulighed for at opbevare samlingen i Rærup og efter en del undersøgelser og drøftelser besluttede bestyrelsen at kontakte Hjallerup Tekniske Museum for at høre, om det var muligt at overføre samlingen hertil. Der kom et positivt svar og lige før jul hentede folk fra museet første del af samlingen, anden del hentes senere i januar. Vi mener, at der med overførslen af samlingen til Hjallerup er sket en fornuftig og fremtidssikret løsning.

Formanden omtalte opgaver for det kommende år, som, ud over arkivopgaver og assistance til lokalhistorisk interesserede, bl.a. omfatter lokalhistoriske foredrag i Langholt og Grindsted via AOF, udgivelse af Fotobog og udstillinger i Vodskov og Langholt. 

Foreningens økonomi ser fortsat fornuftig ud, selv om vi endte året med et mindre driftsunderskud. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret endnu en periode. 

Der var genvalg på alle poster, både til bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Bestyrelsen fik ros for sit arbejde, hjemmesiden og udarbejdelse af ny folder om Arkivet.
Afslutningsvis blev foreningen bedt om at kontakte Samrådet for Vodskov om at igangsætte arbejde med at frede en del af Vodskov skole.

Efter generalforsamlingen holdt Per Bøgh Christensen et interessant og lærerigt foredrag om slægtsforskning.

Bestyrelsen 
14. januar 2020 

 

     

Generalforsamling på Liselund

Vi holder den årlige generalforsamling mandag den 13. januar kl. 19.30 i den store sal på Liselund. Efter generalforsamlingen fortæller Per Bøgh Christensen om slægtsforskning for begyndere.

Horsens- Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Bestyrelsen 4. januar 2020

Åbent Hus søndag

 

Så er Åbent Hus 2019 slut – atter i dag søndag har et overvældende stort antal medlemmer besøgt os i Arkivet på Liselund – alt i alt har mere end 200 gæster været forbi, set vores miniudstilling, kigget på og efterspurgt arkivalier, afleveret nye arkivalier, drukket kaffe og naturligvis fået Horsens-Hammer Årbog 2019.

En god dag i Hjemstavnsforeningen!

 

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Oktober 2019.

 

 

Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv

Mere end 100 medlemmer kom her på førstedagen af vores Åbent Hus-arrangement – i dag lørdag den 26. oktober – i Arkivet i kælderen på Liselund. Vi har modtaget adskillige genstande, fotografier, malerier, avisudklip, gamle årgange af Horsens-Hammer Årbog og endnu mere, som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets efterhånden ganske store samling.

Der blev udvekslet mange gode minder og historier over kaffebordet – vi fortsætter i morgen søndag kl. 14 og håber ligeledes på, at mange medlemmer møder op for at se vores miniudstilling med materialer, som vi har modtaget siden sidste udstilling i 2018 og naturligvis få Horsens-Hammer Årbog 2019.

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Oktober 2019

 

  

Så er Efterårsudstilling 2019 i Langholt Sognegård slut!

Hjemstavnsforeningen  har været aktiv alle 7 dage på Efterårsudstilling 2019 i Langholt Sognegård.
Mange besøgende har lagt vejen forbi vores miniudstilling på første sal. Vi tror også, at vi har hvervet nye medlemmer. I hvert fald har de besøgende vist stor interesse for vores lokalhistoriske arbejde. Vi har da også undervejs modtaget oplysninger og materiale. Det er vi glade for!

Specielt har vore fotografier og  billedserie med mere end 60 billeder fra Langholt og omegn givet anledning til megen snak og hukommelsesopfriskning! Herligt at være en del af.

Vi er inviteret til at deltage i næste års udstilling – tak for det – måske ses vi i Langholt i efterårsferien 2020!

Bestyrelsen
Oktober 2019

 

 

Weekendudstilling i Hjemstavnsforeningen

Lørdag den 26. og søndag den 27. oktober har vi vores årlige weekendåbning i Arkivet – begge dage fra kl. 14 – 17. Du kan som sædvanligt få udleveret seneste udgave af Horsens-Hammer Årbog.

Herudover kan du se en miniudstilling med et udsnit af det materiale, som vi har modtaget i årets løb, en udstilling med matrikelkort fra perioden umiddelbart efter Udskiftningen af af nogle af sognets landsbyer, endvidere har vi fremstillet et billedshow med fotografier fra hele Horsens-Hammer Kommune.

Kig endelig forbi, vi har kaffe på kanden!

Bestyrelsen
Oktober 2019

Efterårsudstilling 2019 i Horsens Sognegård

Søndag den 13. oktober var der fernisering på den traditionelle Efterårsstilling i Horsens Sognegård i Langholt.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk Arkiv  deltog med en miniudstilling, med fokus på Horsens/Langholts lokalhistorie.

Vores hovedtema i år var, med udgangspunkt i matrikelkort fra 1812 og 1870 over Langholt by, at vise matrikler, gårde og huse i Langholt og nærmeste omegn. Der var mulighed for besøgende at finde egen matrikel og se fra hvilken gård i Langholt, den oprindelig var udstykket. Adskillige søgte og fandt! Samtidig viste vi fotografier og malerier af en række af byens gårde og huse. Blandt andet kunne vi vise fotografier af både den første og anden brugforening.

Vores billedserie med 60 fotografier af bl. a. huse, forretninger og gårde kørte løbende.

Jørgen K. Albrechtsen, John Schødt og Poul Dahl fra foreningen havde rig lejlighed til at fortælle om hjemstavnsforeningens virke, som ud over arkivvirksomhed også omfatter formidling af den tidligere Horsens-Hammer Kommunes lokalhistorie, blandt andet gennem udgivelse af artikler og udstillinger.

Efterårsudstillingen fortsætter til og med lørdag. Du kan møde os hver eftermiddag fra 15 – 17. Onsdag til kl. 20. Lørdag den 19. oktober er vi i Sognegården fra kl. 10 – 12.

 

I weekenden den 28. og 29. oktober, begge dage mellem 14 og 17, har vi åbent hus i Arkivet på Liselund. Her vil vi blandt andet præsentere vores flagskib Horsens-Hammer Årbog 2019!

Du kan finde oplysninger om Hjemstavnsforeningen på www.h-hh.dk

Bestyrelsen
13. oktober 2019

Den senere Brugsforening på Vestvej blev i 1910 ejet af J.P. Albrechtsen, der havde købmands- og foderstofforretning. 

Hjørnet af Horsensvej/Vestvej. T.h. ses smedjen, t.v. ses købmand Johansens forretning. 1950erne.

Nyhed på h-hh.dk

Vi arbejder løbende på at udvikle h-hh.dk; seneste nyt er et billedgalleri, med billeder fra henholdsvis Grindsted, Kinnerup/Uggerhalne, Langholt og Vodskov. Det er et udsnit af fotografier, som findes i Arkivet. Har du spørgsmål eller kommentarer til billederne, skal du bare kontakte os. Du finder billedgalleriet under menupunktet “FOTO, FILM & POSTKORT”. Klik her for at se billedgalleriet.

Har du fotografier liggende, som kan være med til at vise områdets udvikling, vil vi meget gerne have eller låne til kopiering. Kontakt os eller kom i Arkivet i kælderen under Liselund, vi har åbent den første mandag i måneden fra 14 – 17. Vi har da forresten altid kaffe på kanden!

 

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
September 2019

Nu kender vi også navnet på den anden gård

Vi efterlyste navne og beliggenhed på to landbrugsejendomme i Sydvendsyssel – “Møllens Minde” har vi tidligere omtalt; vi ved nu, at den anden ejendom hedder “Damkær” og ligger ved Dronninglund.

Vodskov Avis var behjælpelig med artikler og vi fik et resultat, tak for hjælpen!

Da ejendommene ligger uden for Hjemstavnforeningens “pastorat”, overgiver vi billederne til Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv.

 

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
August 2019

Så har vi igen brug for hjælp!

Vi er blevet anmodet om hjælp til at afklare hvor, en ejendom ved navn “Kilden” lå. Ved ejendommen opførte tyske  soldater under 2. verdenskrig en flakstilling.

Ved du noget om “Kilden”, kan du enten sende mail på hhhjemstavn@gmail.com eller kontakte Poul Dahl på 2871 3306.

Klik på linket for at læse mere og se foto fra “Kilden”. Stellung Kilden_artikel

 

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Juli 2017

Generalforsamling

Mandag den 14. januar holdt Horsens-Hammer Hjemstavnsforening sin årlige generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted på Liselund i den store sal. Det blev et pænt besøgt møde med mere end 30 deltagere.

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør, arkæolog  Lone Andersen fra Historisk Museum Aalborg et yderst interessant og levende foredrag om museets udgravninger i sommeren 2017 ved Langbrokro. Hvis du vil vide noget om udgravningen, kan du læse Lones artikel herom i Horsens-Hammer Årbog 2017.

Klik her for at læse dagsorden og referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2019

         

 

Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening ønsker medlemmerne en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår!

 

Samtidig minder vi om generalforsamlingen, der holdes på Liselund i den store sal mandag den 14. januar 2019 kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Lone Andersen fortælle om Aalborg Historiske Museums udgravninger ved Langbrokro sidste år.

 

Bestyrelsen for
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk arkiv

December 2018

Åbent Hus i Hjemstavnsforeningen

Der var stort rykind på førstedagen af vores årlige Åbent Hus-arrangement lørdag den 27. oktober i arkivet i kælderen på Liselund. Mange af gæsterne kom med genstande, fotografier, malerier osv., som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets efterhånden store samling.

Der blev udvekslet mange gode minder og historier over kaffebordet – vi fortsætter i dag kl. 14 og håber ligeledes på, at mange medlemmer møder op for at se udstillingen og få Horsens-Hammer Årbog 2018.

 

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Oktober 2018

Efterårsudstilling i Langholt

Der var i dag, søndag den 14. oktober, fernisering af Efterårsstillingen i Horsens Sognegård i Langholt.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk Arkiv  var deltager med en miniudstilling, med fokus på Horsens/Langholts lokalhistorie.

Formand Svend Dam Larsen havde, sammen med andre bestyrelsesmedlemmer, lejlighed til at fortælle om hjemstavnsforeningens virke, som ud over arkivvirksomhed også omfatter formidling af den tidligere Horsens-Hammer Kommunes lokalhistorie, bland andet gennem udgivelse af artikler og udstillinger.

Du kan finde oplysninger om Hjemstavnsforening på www.h-hh.dk

Bestyrelsen
14. oktober 2018

 

GALLERI HAMMERS EFTERÅRSUDSTILLING

Kunsten og kunstnere i og omkring Hammer Bakker i første halvdel af 1900-tallet.

Fernisering lørdag 13. oktober kl. 14.00 – åben frem til 18. oktober 2018.

I den første del af 1900-tallet var der stor kunstnerisk aktivitet og et meget aktivt kunstnermiljø i og omkring Hammer Bakker. Årsagen var jo nok primært sagfører Olesens velbeslåede tegnebog og hans svaghed for god kunst. Eksperter vurderer, at kvaliteten af denne kunst var på højde med kvaliteten af den kunst, der i samme periode kom fra kunstnerne i Skagen, men vi erkender jo, at de oppe i Skagen har været noget bedre til at markedsføre sig, end vi har været her i Hammer Bakker. Det har vi besluttet at gøre noget ved her på Galleri Hammer, derfor blandt andet denne særudstilling.

Se opslag

Åbent Hus og Årbog 2018

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
og
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Hüttel-Sørensensvej 61, 9310 Vodskov

 

Kære medlem.

Så nærmer tiden sig, hvor Horsens-Hammer Årbog 2018 udkommer med en række spændende lokalhistoriske artikler. Traditionen tro ligger den klar til udlevering duftende af tryksværte til vores ”åbent hus” i arkivet, som i år bliver lørdag den 27. & søndag den 28. oktober kl. 14 -17. Skriv det hellere i kalenderen med det samme, så det ikke går i glemmebogen!

Benyt samtidig lejligheden til at se nogle af de ting, vi har modtaget til arkivet det sidste års tid.

På generalforsamlingen i januar måned vedtoges det at sætte kontingentet lidt i vejret bl.a. på grund af de stigende portoudgifter. Vi endte på 80 kr. for medlemmer, som selv afhenter årbogen i arkivet under vores ”åbent hus”. For medlemmer, som ønsker årbogen tilsendt, er kontingentet 120 kr.

Betal kontant under ”åbent hus” eller via Home Banking på konto: 9245 2451211792. HUSK at skrive, hvem pengene kommer fra!

Vi vil gerne slå et slag for foreningens hjemmeside: www.h-hh.dk. Den er stadig under opbygning, men rummer allerede nu mange spændende ting. F.eks. oversigter over, hvad vi gemmer i arkivet.

Som sædvanlig modtager vi meget gerne gamle fotografier, billeder, artikler, selvbiografier og forskellige dokumenter fra lokalområdet. Vi kører gerne ud efter genstandene. Ring herom til et af bestyrelses-medlemmerne eller giv os et praj under ”åbent hus.”


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
September 2018

Sølgaard – Sølvgaard – Søllgaard

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk Arkiv fik et spørgsmål fra Jørgen Krogh, Vejgaard om navnet Sølgaard.

Hedder det Sølgaard eller måske Sølvgaard?

Hvis du ønsker at høre om Jørgens begrundelse for sit spørgsmål, og hvad Arkivet i en miniundersøgelse fandt frem til, skal du klikke her.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Lokalhistorisk Arkiv

Marts 2018

10.000 kr. til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Spar Nord Fonden donerer 10.000 kr. til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Afdelingsdirektør Steen Bækgaard Sørensen, Spar Nord Vodskov og medlem af Spar Nords Bankråd Jens Andreassen var mandag den 3. marts på besøg i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening med en dejlig gave fra Spar Nord Fonden. Fonden har netop doneret 10.000 kr. til Hjemstavnsforeningen til indkøb af udstyr. ”Vi er meget taknemmelige for, at Spar Nord Fonden har betænkt os med de mange penge,” fortæller Svend Dam Larsen, formand for foreningen. ”Vi har brug for udstyr, så vi i billeder kan vise et udvalg af de mange fotografier og genstande, der findes i Arkivet, ved arrangementer både i Lokalarkivet på Liselund og uden for Arkivet.”

Steen Bækgaard Sørensen og Jens Andreasen, Spar Nord Fonden omgivet af en usædvanlig tilfreds bestyrelse for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.

Afdelingsdirektør Steen Bækgaard Sørensen, Spar Nord Vodskov, sagde bl.a. i forbindelse med, at han overrakte checken, ”det er en glæde at kunne hjælpe Hjemstavnsforeningen med dens investering i fremvisningsudstyr til brug for foreningens arbejde med at formidle områdets historie. I Spar Nord Fonden lægger vi også vægt på, at Horsens-Hammer Hjemstavnsforening ikke blot udfører et solidt arbejde med at sikre effekter, registrerer og arkiverer dem til fremtiden, men også gennem Årbogen og nu senest hjemmesiden, h-hh.dk., viderebringer store og små historiske artikler om vores lokalområde.”

Afslutningsvis takkede Svend Dam Larsen på bestyrelsens vegne for de 10.000 kr., som hurtigst vil blive anvendt til indkøb af projektor og lærred.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv

Mandag den 5. marts 2018