Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv

Mere end 100 medlemmer kom her på førstedagen af vores Åbent Hus-arrangement – i dag lørdag den 26. oktober – i Arkivet i kælderen på Liselund. Vi har modtaget adskillige genstande, fotografier, malerier, avisudklip, gamle årgange af Horsens-Hammer Årbog og endnu mere, som vi efterfølgende skal have gennemgået, registreret og anbragt i arkivets efterhånden ganske store samling.

Der blev udvekslet mange gode minder og historier over kaffebordet – vi fortsætter i morgen søndag kl. 14 og håber ligeledes på, at mange medlemmer møder op for at se vores miniudstilling med materialer, som vi har modtaget siden sidste udstilling i 2018 og naturligvis få Horsens-Hammer Årbog 2019.

Bestyrelsen
Horsens Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Oktober 2019