Åbent Hus og Årbog 2018

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
og
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Hüttel-Sørensensvej 61, 9310 Vodskov

 

Kære medlem.

Så nærmer tiden sig, hvor Horsens-Hammer Årbog 2018 udkommer med en række spændende lokalhistoriske artikler. Traditionen tro ligger den klar til udlevering duftende af tryksværte til vores ”åbent hus” i arkivet, som i år bliver lørdag den 27. & søndag den 28. oktober kl. 14 -17. Skriv det hellere i kalenderen med det samme, så det ikke går i glemmebogen!

Benyt samtidig lejligheden til at se nogle af de ting, vi har modtaget til arkivet det sidste års tid.

På generalforsamlingen i januar måned vedtoges det at sætte kontingentet lidt i vejret bl.a. på grund af de stigende portoudgifter. Vi endte på 80 kr. for medlemmer, som selv afhenter årbogen i arkivet under vores ”åbent hus”. For medlemmer, som ønsker årbogen tilsendt, er kontingentet 120 kr.

Betal kontant under ”åbent hus” eller via Home Banking på konto: 9245 2451211792. HUSK at skrive, hvem pengene kommer fra!

Vi vil gerne slå et slag for foreningens hjemmeside: www.h-hh.dk. Den er stadig under opbygning, men rummer allerede nu mange spændende ting. F.eks. oversigter over, hvad vi gemmer i arkivet.

Som sædvanlig modtager vi meget gerne gamle fotografier, billeder, artikler, selvbiografier og forskellige dokumenter fra lokalområdet. Vi kører gerne ud efter genstandene. Ring herom til et af bestyrelses-medlemmerne eller giv os et praj under ”åbent hus.”


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
September 2018