Ændring i foreningens bestyrelse.

Jeg skal herved orientere om, at jeg, efter mange år som formand og kasserer i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, har valgt ”kun” at fortsætte som kasserer.
Ny formand for foreningen er:
Poul Dahl
Agerparken 44, 9310 Vodskov
2871 3306
posselt.dahl@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Svend Dam Larsen
Juni 2022