Generalforsamling i Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet, der har arbejdet med lokalhistorie og arkivvæsen siden 1977, holdt onsdag den 27. april generalforsamling i den store sal på Liselund. Det var længe ventet, sidste generalforsamling var i januar 2020. Covid-19 har blokeret.

Svend Dam Larsen understregede, at coronaen er også skyld i, at en stor del af arkivarbejdet har ligget stille siden marts 2020. Vores beliggenhed på et plejehjem er i den sammenhæng uheldig. Bestyrelsens beretning viste dog, at en lang række aktiviteter har kunnet gennemføres uden for Arkivet.

I samarbejde med AOF har vi holdt lokalhistoriske foredrag i Langholt, Grindsted og Vodskov, og gennemført flere kurser i slægtsforskning. Der er ydet hjælp til ”kunder” med lokalhistoriske emner, fremskaffet billedmateriale og assisteret slægtsforskere med oplysninger fra vores lokalområde. Det er lykkedes at få udgivet vores flagskib: Horsens-Hammer Årbog både i 2020 og i 2021. Vi har assisteret Aalborg Historiske Museum med udgivelsen af pjecen ”Byvandring i Vodskov” og været aktivt engageret i Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs bog: FØR OG NU – Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne – i foto og tekst”.

Generalforsamlingen forløb i øvrigt eksemplarisk og bestyrelsen fik ros for sit lokalhistoriske arbejde.

Efter generalforsamlingen holdt Karsten Pilgaard et yderst interessant billedforedrag med titlen ”Vodskov før og nu”.  Karsten førte forsamlingen gennem en 12-14 tusinde års historisk udvikling, fra isen slap sit tag i området til de nyeste boligbyggerier. Vi hørte om bronzealderbebyggelsen ved Højrimmen, om den beskedne bondelandsby tæt op ad Hammer Bakkers sydskråninger, om den gamle kongevej med kroer både syd og nord for bakkerne: Langbrokro og Bilidt.

Karsten havde også fokus på byens nyere historie.  Vodskovs udvikling tog for alvor tog fart efter, at den blev stationsby ved slutningen af 1800 tallet. Sagfører Anders Olesens forskellige aktiviteter bidrog i høj grad til udviklingen. Han sikrede, at der blev bygget kirke, han donerede jord til en ny skole og tog initiativ til opførelsen af det, der dengang i 1916 blev benævnt åndssvageanstalt. En institution, der på sit højeste havde 1000 ansatte. 

Vi kom vidt omkring, og gæsterne gav kendelig applaus til Karsten for at han på fornem vis at førte os gennem udvalgte højdepunkter i Vodskovs historie. Svend Dam Larsen takkede Karsten og kvitterede på foreningens vegne med rødvin.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv
4. maj 2022