Generalforsamling

Mandag den 14. januar holdt Horsens-Hammer Hjemstavnsforening sin årlige generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted på Liselund i den store sal. Det blev et pænt besøgt møde med mere end 30 deltagere.

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør, arkæolog  Lone Andersen fra Historisk Museum Aalborg et yderst interessant og levende foredrag om museets udgravninger i sommeren 2017 ved Langbrokro. Hvis du vil vide noget om udgravningen, kan du læse Lones artikel herom i Horsens-Hammer Årbog 2017.

Klik her for at læse dagsorden og referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2019