10.000 kr. til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Spar Nord Fonden donerer 10.000 kr. til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Afdelingsdirektør Steen Bækgaard Sørensen, Spar Nord Vodskov og medlem af Spar Nords Bankråd Jens Andreassen var mandag den 3. marts på besøg i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening med en dejlig gave fra Spar Nord Fonden. Fonden har netop doneret 10.000 kr. til Hjemstavnsforeningen til indkøb af udstyr. ”Vi er meget taknemmelige for, at Spar Nord Fonden har betænkt os med de mange penge,” fortæller Svend Dam Larsen, formand for foreningen. ”Vi har brug for udstyr, så vi i billeder kan vise et udvalg af de mange fotografier og genstande, der findes i Arkivet, ved arrangementer både i Lokalarkivet på Liselund og uden for Arkivet.”

Steen Bækgaard Sørensen og Jens Andreasen, Spar Nord Fonden omgivet af en usædvanlig tilfreds bestyrelse for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening.

Afdelingsdirektør Steen Bækgaard Sørensen, Spar Nord Vodskov, sagde bl.a. i forbindelse med, at han overrakte checken, ”det er en glæde at kunne hjælpe Hjemstavnsforeningen med dens investering i fremvisningsudstyr til brug for foreningens arbejde med at formidle områdets historie. I Spar Nord Fonden lægger vi også vægt på, at Horsens-Hammer Hjemstavnsforening ikke blot udfører et solidt arbejde med at sikre effekter, registrerer og arkiverer dem til fremtiden, men også gennem Årbogen og nu senest hjemmesiden, h-hh.dk., viderebringer store og små historiske artikler om vores lokalområde.”

Afslutningsvis takkede Svend Dam Larsen på bestyrelsens vegne for de 10.000 kr., som hurtigst vil blive anvendt til indkøb af projektor og lærred.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv

Mandag den 5. marts 2018