I Hjemstavnsforeningens arkiv ligger et gulnet fotografi af en gård, men hvilken, og hvor lå den?

Vi satte os for at finde oplysninger om gården; det blev til en lille lokalhistorisk beretning.
Klik her, hvis du ønsker at læse historien.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2018