Generalforsamling

 

 

 

 

 

Husk Generalforsamling

i HORSENS-HAMMER HJEMSTAVNSFORENING. LOKALHISTORISK ARKIV.

Mandag den 16. januar kl. 19.30 i den store sal på Liselund.

Efter generalforsamlingen fortæller Mogens Leth Gregersen om

Efterskolen i Bakkerne og om statsministeren, der har lagt navn

til en gade i Vodskov.

Bestyrelsen
December 2023