Generalforsamling mandag den 16. januar

Covid-19 har nu endelig sluppet sit tag i vore foreningsaktiviteter, derfor kunne vi atter holde vores generalforsamling i januar. Det sket den 16. januar i den store sal på Liselund.

Det var et pænt besøgt møde, hvor bestyrelsen kunne berette om et aktivt år, hvor arkivalier er ”strømmet” ind. De har skullet registreres og arkiveres, herudover har specielt to aktiviteter ”trukket tænder”: Fotografering af alle vore malerier, billeder og luftfotografier med efterfølgende billedbehandling. Endvidere scanner vi alle vore papirbilleder. Begge aktiviteter med henblik på at offentliggøre på vores hjemmeside: h-hh.dk.

Efter den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen inviteret Mogens Leth Gregersen, Hjallerup til at fortælle om Efterskolen i Hammer Bakker og om Henrik Stampe 1713-1789, generalprokurør og statsminister i enevældens tid, født og opvokset i Hammer Præstegaard.
Mogens fortalte levende om baggrunden for oprettelsen af efterskolen, den første stressende periode i lokaliteter, der løbende måtte tilpasses en virkelighed som skole. Om driftsperioden frem mod amternes nedlæggelse og skolens flytning til Try, hvor den i dag lever i bedste velgående.
– Vi flyttede egentlig ikke fordi vi gerne ville, men fordi vi blev nødt til det, sagde Mogens.

Mogens kom derefter ind på Henrik Stampe, præstesøn fra Hammer Præstegaard. Vi blev ført gennem denne velbegavede præstesøns yderst interessante levned fra livet i præstegaarden, over latinskolen i Aalborg til studier i København og herfra videre til udlandet for senere at ende med de højeste embeder i den enevældige administration. Det skete i det, der er kaldt den florissante periode, inden englandskrigene i begyndelsen af 1800-årene satte en stopper for denne gylden periode i dansk historie.

Poul Dahl takkede Mogens for hans interessante indlæg og kvitterede med rødvin!   

Tryk her for at læse referat og billedserie fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv
Januar 2023