Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv

Mandag aften den 13. januar var der ordinær generalforsamling i Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. En tredive medlemmer mødt op. Under kompetent ledelse af Per Bøgh Christensen blev dagsordenens punkter gennemført.


Formanden gennemgik årets gang i Arkivet, hvor mange arkivalier er blevet indleveret, ordnet og behørigt arkiveret. Et væsentligt element i formandens gennemgang udgjorde landbrugssamlingen i Rærup. Vi har ikke længere mulighed for at opbevare samlingen i Rærup og efter en del undersøgelser og drøftelser besluttede bestyrelsen at kontakte Hjallerup Tekniske Museum for at høre, om det var muligt at overføre samlingen hertil. Der kom et positivt svar og lige før jul hentede folk fra museet første del af samlingen, anden del hentes senere i januar. Vi mener, at der med overførslen af samlingen til Hjallerup er sket en fornuftig og fremtidssikret løsning.

Formanden omtalte opgaver for det kommende år, som, ud over arkivopgaver og assistance til lokalhistorisk interesserede, bl.a. omfatter lokalhistoriske foredrag i Langholt og Grindsted via AOF, udgivelse af Fotobog og udstillinger i Vodskov og Langholt. 

Foreningens økonomi ser fortsat fornuftig ud, selv om vi endte året med et mindre driftsunderskud. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret endnu en periode. 

Der var genvalg på alle poster, både til bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Bestyrelsen fik ros for sit arbejde, hjemmesiden og udarbejdelse af ny folder om Arkivet.
Afslutningsvis blev foreningen bedt om at kontakte Samrådet for Vodskov om at igangsætte arbejde med at frede en del af Vodskov skole.

Efter generalforsamlingen holdt Per Bøgh Christensen et interessant og lærerigt foredrag om slægtsforskning.

Bestyrelsen 
14. januar 2020