Strejftog i Langholts historie

Onsdag aften den 26. februar var Langholthallens mødelokale rammen om et foredrag med titlen: Strejftog i Horsens/Langholts historie. Det var AOFs Den nære aftenskole, der i samarbejde med Horsens-Hammer Hjemstavnsforening arrangerede.

Titlen må have vagt Langholtboernes historiske interesse, for mere end et halvt hundrede borgere deltog i foredraget, der havde indlæg af Poul Dahl, fra Hjemstavnsforeningen og Andy Jensen fra Langholt Samråd.

De to foredragsholdere havde delt opgaven mellem sig, så Poul Dahl gennem 3 historie ridsede de første 12-15.000 års historien op. Tiden efter den sidste istid og stenalderhavets betydning for hele sognets udvikling, oldtidsfund der dokumenterede bebyggelse og udvikling af et landsbysamfund i Horsens. Fokus i 2. historie var Middelalder og fællesskabstid, hvor bønderne i fællesskab drev jorden, blev pålagt tiende og gik ind under fæstevæsenet. Den 3. og sidste historie tog dels udgangspunkt i tiden efter 1800, hvor bønderne forlod fællesskabet og gårdene fik egne marker og begyndte at flytte ud af byen. Dels den vældige udvikling, der prægede Horsens frem mod 1900.

Andy Jensen tog de sidste 120-30 år, hvor byen tog en afgørende udvikling fra bondeby til bosætningsby.  Gårdene, der efterhånden tog de sidste skridt til at flytte ud af byen og blev enten fjernet elle omdannet til beboelse. Landsbyen der ændrede navn fra Horsens til Langholt og blev til en middelstor stationsby. Den betydelige udvikling af parcelhuskvarterer, der for alvor forandrede byen. Andy så også på den fremtidige udvikling af byen. Blandt andet med det udgangspunkt at sikre den fortsatte eksistens af både byens skole og øvrige børneinstitutioner.

Hjemstavnsforeningen havde et lille udpluk af gamle matrikelkort med, som ivrigt blev studeret.

22. april arrangerer AOF og Horsens-Hammer Hjemstavnsforening foredraget ”Strejftog i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerups historie”. Denne gang i Kultur- og Borgerhuset i Grindsted.

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening
Lokalhistoriske Arkiv
Februar 2020