Glædelig Jul og et Godt Nytår

Bestyrelsen for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv ønsker hermed alle vore medlemmer og brugere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

2023 har været et godt år i Arkivet. Vi har modtaget et bredt udvalg af arkivalier, dog med overvægt af malerier, bl.a. er vores samling af Karl Nielsen malerier betydeligt forøget. John har været nødt til at udvide arkivpladsen til store billeder, alligevel nærmer os maksimum af hvad, vi har plads til.

Vi kunne atter holde vores generalforsamling i januar måned. I år havde vi inviteret Mogens Gregersen, tidligere forstander på Efterskolen i Bakkerne, til at holde et foredrag. Det var da også titlen på hans spændende indlæg: ”Efterskolen i Bakkerne”.

To projekter, som har fyldt en del i hverdagen, scanning af alle vore papirbilleder og fotografering og efterfølgende digitalisering af vore mange malerier og tegninger, nærmer sig sin afslutning. Næste trin er at få billederne lagt på h-hh.dk, så de let kan tilgås af interesserede. I det hele taget arbejder vi på at udvide indholdet på hjemmesiden.
Vi bruger fortsat en del ressourcer på at hjælpe medlemmer og andre i deres slægtshistoriske arbejde.

I efteråret kunne vi atter holde et velbesøgt Åbent Hus-arrangement i Arkivet og ved den lejlighed udlevere den 47. årgang af Horsens-Hammer Årbog til vore medlemmer. Atter med en række spændende lokalhistoriske artikler.

Vi ser frem til et nyt år i Arkivet og håber på mange gæster og nye arkivalier!

Bemærk at vi holder generalforsamling den 15. januar kl. 19.30 i den store sal på Liselund.

Mange jule- og nytårshilsener fra
John Schødt, Jørgen Olsen, Per Jensen, Svend Dam Larsen og Poul Dahl
December 2023