Langholt i 100 år

Torsdag aften holdt Andy Jensen fra Langholt Samråd i samarbejde med AOF et billedforedrag om Langholt i 100 år for en halv hundrede interesserede tilhørere.

Den altid oplagte og engagerede Andy viste gennem mere end 60 billeder den kolossale udvikling, som Langholt har gennemgået i løbet af 1900-årene. Med stor indsigt og viden om sin barndomsby, hvor han har boet det meste af sit liv, berettede Andy om gårde og huse, om forretninger og mennesker og om forlagte veje og stier. I sin oprindelse var Langholt en bondeby med 34 gårde. I 1950erne var der endnu 20 gårde i byen. Vi fik dem alle udpeget på kort. Adskillige gårde var flyttet ud på markerne, men mange forblev altså endnu en rum tid i byen. 

Langholt eller Horsens, som var byens mere end 1000 år gamle navn, var oprindelig den største by i Horsens og Hammer sogne. I 1898 blev Langholt med Sæbybanen en af Danmarks utallige stationsbyer, det gav et betydeligt skub til væksten af forretninger og servicevirksomheder. I 1915 var der 31 virksomheder ved midten af 1950erne var tallet vokset til 40. Andy viste billeder af mange af dem og berettede om deres oprindelse og beboere. Billeder, som han havde fået stillet til rådighed af Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.

Andy sluttede sit to timers foredrag med en gennemgang af navnene på byens gader og veje. Vi blev alle klogere på baggrunden for Bløden og Skarridsvej. Han var ikke helt tilfreds med alle navne; som eksempel nævnte han Vestvej. Et kedeligt navn til en vej, som burde havde heddet Attrupvej, hvilket en lille del af den oprindelige vej stadig hedder. Nye udstykninger er under vejs i Langholt, Andy opfordrede derfor tilskuerne til at komme med forslag til de nye gadenavne, gerne med udgangspunkt i gamle stednavne fra lokalområdet.

Det blev et par gode, oplysende timer i Langholthallens mødelokale.

Poul Dahl
Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv
September 2021