Mindeord

Mindeord fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv om Jørgen Kirkegaard Albrechtsen, Langholt, der er døde den 9. marts.

Jørgen er ikke blandt os mere. Vi har mistet et afholdt, kært og trofast medlem af Hjemstavnsforeningens bestyrelse. Jørgen har været med i bestyrelsen i mange år. Her har vi lært ham at kende som et altid beredvilligt og hjælpsomt menneske

Han var af væsen positiv, havde en positiv og løsningsorienteret tilgang til arkivarbejdet, men også sans for, at vi skulle vise vore arkivalier frem. Det var Jørgen, der sørgede for, at vi kunne være med, når menighedsrådet havde sin årlige kunstudstilling i Sognegården i Langholt. Vi var også med ved juleudstillingen i Langholthallen, Jørgen skaffede muligheden. Ved den seneste gik Jørgen model på Catwalken, en statelig herre, der gjorde sig på den røde løber!

Vi værdsatte Jørgens utrolige viden om Langholt, om mennesker og begivenheder langt tilbage i tiden. Var han ikke helt sikker, kendte han altid andre i lokalområdet, der kunne supplere. Hertil kom, at Jørgen var en herlig historiefortæller, der havde et pænt stort lager af små og store historier om befolkningen i Langholt om omegn. Altid med en positiv vinkel og fortalt med et glimt i øjet.

Jørgen var et ubetinget familiemenneske og fortalte med glæde og stolthed om sin nærmeste familie, ikke mindst om børnebørnene. De har mistet en kær bedstefar, vi har mistet et afholdt og trofast medlem.

Æret være Jørgens minde.
Bestyrelsen
Horsens-Hammer Hjemstavnsforening

Marts 2020.