En Glædelig jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Horsens-Hammer Hjemstavnsforening og herunder Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv ønsker hermed alle besøgende på vores hjemmeside en Glædelig jul og et Godt Nytår.

Vores arkivs placering i underetagen på Friplejehjemmet Liselund har desværre været et stort problem for os i 2020, idet de restriktive adgangsforhold på plejehjem uheldigvis også har ramt os. Ved udbruddet af corona-virus i marts blev Arkivet lukket område for os. Al aktivitet stoppede omgående. Ingen besøg, heller ikke fra Arkivets medarbejdere.

Efter tre måneders total nedlukning fik to fra bestyrelsen heldigvis adgang til Arkivet, så vi kunne hente- og aflevere arkivalier. Det betød, at vi bl.a. kunne lave vores årbog, som sammen med vores hjemmeside er foreningens ansigt udad til.

Alt registreringsarbejde er i skrivende stund lukket ned. Bestyrelsen er ikke gået i hi, men arbejder hjemmefra og holder således skuden flydende.

Med de gældende covid-19 bestemmelser, må vi desværre aflyse vores ordinære generalforsamling i januar 2021.

Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til januar 2022.
Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret i 2021. I starten af januar 2021 vil vi på hjemmesiden bringe foreningens regnskab for 2020 og en udførlig beretning for vores arbejde i 2020.

Vores nytårsønske skal være, at vi i løbet af 2021 må kunne genoptage arbejdet i foreningen i fuldt omfang.

De bedste Jule- og Nytårshilsner
Bestyrelsen
John Schødt, Per Jensen, Jørgen Olesen, Poul Dahl & Svend Dam Larsen.