Nyhedsbrev fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening. Lokalhistorisk Arkiv

Vi ønsker alle læsere af dette nyhedsbrev et Godt Nytår!

Det er bestyrelsens håb, at covid-19 vaccinens virkning må vise sig rimelig hurtigt, så 2021 kan blive et godt år for alle og for Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv.

2020 var på flere områder ikke noget godt år for arkivet. Kort efter vores vellykkede generalforsamling i januar måned lukkede covid-19 for alle aktiviteter. Vores placering i underetagen på Plejehjemmet Liselund fungerer normalt særdeles godt, men de skærpede adgangsbestemmelser lukkede desværre i flere måneder for al adgang til både vores kontor og arkiv, og i resten af 2020 har vi kun haft begrænset adgang.

Vi nåede dog, i samarbejde med AOF, at gennemføre foredraget: ”Strejftog i Horsens/Langholts Historie” i Langholthallen, inden coronakrisen ramte os.

Naturligvis kan meget klares ved hjemmearbejde. Men vi har ikke kunnet registre og arkivere, besvare spørgsmål udefra som kræver granskning af arkivmaterialer, gennemføre besøg udefra og aktiviteter ud af huset.

Vores ”Åbent hus” første mandag i hver måned kl. 14-17 har vi måttet aflyse. Det beklager vi meget. De er hovedhjørnestenen i vores arbejde.

Åbent hus” sidste weekend i oktober måned måtte vi flytte fra arkivet til Vodskov Kultur- og Idrætscenter. Under overholdelse af alle regler om afstand, håndsprit, max. antal tilstedeværende osv. lykkedes det at gennemføre årets kontingentindbetaling og udlevering af den nytrykte årbog. Vi måtte desværre undvære den sædvanlige udstilling af ”Nyt til arkivet”, kaffebordet og de mange givende samtaler.

Vi var heldigvis startet tidligt på årbog 2020, og efter meget møje og besvær lykkedes det os at få årbogen klar til sidste weekend i oktober, som traditionen siden 1977 jo foreskriver.

Arkivet har været engageret i Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs store lokalhistoriske projekt: Bogen “Før og Nu. Forretninger, huse og gårde i Grindsted, Kinnerup og Uggerhalne.” Den skulle have været klar til udgivelse før jul 2020, men blev covid-19 forsinket, så den nu forventes færdigtrykt sidst i denne måned. Finansieringen klares ved køberes betaling samt 3.000 kr. fra ”Grindsted & Uggerhalne Borgerforening”, 2.000 kr. fra ”Grindsted og Uggerhalne Samråd” og 10.000 kr., som ”Grindsted og Uggerhalne Samråd” har fået bevilliget fra ”Puljen til sommeraktiviteter i landdistriktet”.

Fra den nedlagte forening ”Kultur 9310 Vodskov” har Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv modtaget en donation på lidt over 6.000 kr., som vi har bestemt, skal bruges til anskaffelse af den gode scanner, vi har ønsket os i flere år. Mange tak for pengene!

Bestyrelsen har ikke kunnet mødes i arkivet, men har mødtes privat både udendørs og indendørs. Det fungerer, og det fortsætter vi med, men det er en nødløsning.

Vi har været nødt til at aflyse årets generalforsamling. Reglen om, at vi max må mødes 10 personer forhindrer det. Den siddende bestyrelse fortsætter derfor endnu et år.

Regnskabet for 2020 vil blive lagt ud på vores hjemmeside, når det er færdigt.

Har du spørgsmål til foreningen, så kontakt os på hhhjemstavn@gmail.dk eller ring til os. Se vores telefonnumre på hjemmesiden www.h-hh.dk 

Mange venlige hilsener
John Schødt, Per Jensen, Poul Dahl, Jørgen Olesen og Svend Dam Larsen.
Januar 2021